ALEXANDER CATTARINO

Dlhoročný člen a sólista Slovenského komorného orchestra (SKO), s ktorým ako čembalista a klavirista uskutočnil počas 30- tich rokov množstvo koncertných zájazdov po celom svete (Austrália, Kuba, Japonsko, Čína, Kórea, Brazília, Tunis, Alžírsko, USA, Európa). Je absolventom VŠMU v Bratislave a Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Okrem SKO účinkoval ako sólista so Slovenskou filharmóniou, Košickou filharmóniou, Žilinským komorným orchestrom, Zlínskou filharmóniou a Weimarským komorným orchestrom, s rôznymi domácimi a zahraničnými dirigentmi. Má množstvo sólových nahrávok i so sprievodom orchestra. V poslednom čase účinkoval ako sólový klavirista v rôznych luxusných španielskych hoteloch na Kanárskych ostrovoch, kde hral na počúvanie obľúbené melódie rôznych žánrov.

klavirista Alexander Cattarino